Kunstbilde

Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910)
Albuminkopi (?) fra våtplatenegativ, ingen opplysninger om format eller samling tilgjengelige.

Gaspard-Félix Tournachon, som benyttet kunstnernavnet Nadar, var en av de viktigste portrettfotografer i siste halvdel av 1800-tallet, og portretterte de fleste franske betydeligheter innen både kultur- og samfunnsliv. I sine portretter viser Nadar en stor sans for det spesifikt fotografiske, og forsøker ikke å etterligne tradisjonelle teknikker.

Portrettmodellen her er Honoré Daumier (1808-1879), som i ettertiden nok er best kjent for sine ofte bitende karikaturer av makthavere – noe som kostet ham et halvt års fengsel i 1832.

Hva dateringen av dette portrett angår, er opplysningene på nettet ikke helt samstemmige. men slutten av 1850-tallet er ikke usannsynlig -på den tid var Daumier rundt 50 år gammel.

ANNONSE

Læs også

Læs også