Kunstbilde

Sovjetiske krigsfanger marsjeres vekk fra kampområdene. Bildet er sannsynligvis tatt av en ukjent Wehrmacht-fotograf, den 1. juli 1941.

Sølvgelatinkopi i United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC.

For nøyaktig 80 år siden, den 22. juni 1941, innledet Nazi-Tyskland og deres allierte Italia, Romania, Slovakia og Finland hva de selv kalte Unternehmen Barbarossa. Noen dager senere sluttet Kroatia seg til.

Det eksakte antall sovjetiske soldater som havnet i krigsfangenskap i årene 1941-45 er ikke kjent, det er anslått at det kan ha vært fra fire til seks millioner. Rundt to tredjedeler av dem overlevde ikke fangenskapet, på grunn av sult, sykdom eller regelrette mord. De som overlevde, kunne vente seg minst ti år i GuLag. Påskuddet var at de, ved å la seg ta til fange, hadde forrådt sovjetmakten – slik både Aleksandr Solzjenitsyn og flere andre senere dokumenterte.

Det skal ikke stikkes under en stol at dødeligheten blant tyske og deres allierte i sovjetisk fangenskap også var uhyggelig høy. Av rundt hundre tusen tatt til fange i Stalingrad, vendte bare omtrent seks tusen tilbake.

ANNONSE

Dette ble vist i Deutsche Wochenschau (Tysk filmavis) like etter angrepet på Sovjetunionen. Musikken vi hører litt av, er Franz Liszts symfoniske dikt Les Préludes (1848).
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også