Kunstbilde

Gerhard Munthe (1849-1929)
Pensel, akvarell, gouache og penn over blyant på papir 61,9 x 78,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Det synes innlysende at motivet her er mytologisk – men hvilken mytologi det vises til, er ikke like innlysende.

To  delvis befjærede (og muligens flyvedyktige) unge damer er opptatt av et tre med røde og sorte frukter. I dette paradiset er det også en slange – som ser ut til å være mere opptatt av å ødelegge treet enn å overtale noen til å spise fruktene.

I norrøn mytologi finner vi dragen Nidhogg, som gnager på asketreet Yggdrasils røtter, men her har vi definitivt ikke noen ask. Befjærede kvinneskikkelser finner vi også i gresk mytologi, som de fryktede sirenene. De har også blitt tatt inn i slavisk mytologi, muligens via gresk-byzantinsk påvirkning.

I Gerhard Munthes tilfelle er nok saken den at han laget sine egne mytologier ut fra utvalgte elementer, og avsto fra å gi uttolkninger.

De sorte epler har også dukket opp i nyere norsk malerkunst.

ANNONSE

Læs også

Læs også