Kunstbilde

Foto: Maurice Rossel (1916/1917–etter 1997)
Sølvgelatinkopi i Yad Vashem, Jerusalem.

Den 23. juni 1944 – for omtrent 77 år siden, arrangerte SS et besøk i “paradis-ghettoen” Terezin/Theresienstadt for Maurice Rossel fra Det internasjonale Røde Kors, og to danske representanter, Eigil Juel Hennigsen fra Sundhedsministeriet og Frants Hvass fra Udenrigsministeriet. Foranledningen var bekymring for de danske jøder som hadde havnet i fangenskap, og var internert i Terezin.

Selvfølgelig fikk ikke denne delegasjonen vite annet enn hva nazistene ønsket – slik vi kan lese her.

Barna i bildet ble i følge det opplyste sendt til Auschwitz/Birkenau senere samme år.

Om de danske jøder og Ha-Schoah kan man lese her og her

Propagandafilmem Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, som prøvde å frenstille ghettoen som den rene idyllen, ble aldri helt fullført. Noe av den er bevart.

https://www.youtube.com/watch?v=_Rkjyw4003Q

ANNONSE

Læs også

Læs også