Kunstbilde

Edvard Munch (1863–1944)
Olje på papp, 12 x 18 cm, Munch-muséet, Oslo

Dette motivet fant den rundt 17 år gamle Edvard på Øvre Foss gård i Kristiania. Våningshuset som vi ser midt i bildet, og som ble revet i 1912, lå omtrent der hvor vi i dag finner Foss skole, der våningshuset tjente som overlærerens bolig inntil det ble revet.

I Oslo Museum finner vi denne akvarellen av samme motiv, datert til 1879 og påført Et gammelt Herresæde i Christiania, Fossveien, Grünerløkken.


Vi har tidligere presentert en versjon av det samme motivet vinteren 1881-82.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også