Kunstbilde

Ferdinand Keller (1842-1922)
Olje på lerret, 117 x 99 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe.

Tysk titel: Böcklins Grab

Den sveitsiske maler Arnold Böcklins (1827-1901) innflytelse på sin samtid og nære ettertid er ikke så godt kjent i dag, men som et eksempel kan det nevnes at vår egen norske Nikolai Astrup (1880-1928) lot en av sine sønner døpe som Arnold Böcklin Astrup. Kellers bilde ble påbegynt i 1901, Böcklins dødsår, og fullført året etter.

I Astrups egne arbeider lar det seg knapt påvise nevneverdig innflytelse fra Böcklin – men hva Ferdinand Keller angår, kan man muligens si at beundringen av Böcklin grenser til (skal vi si) uselvstendighet, En forstandig artikkel rundt dette forholdet finnes her.

Over inngangen til gravkammeret vokser hva som ser ut til å være en særdeles fruktbar vinranke, i forgrunnen en harpespillerske.

Omtrent samtidig musikk av en annen Arnold med etternavn Schönberg (1874-1951), Notturno for harpe og strykere (1895-96), fremført av Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Jean-Pierre Wallez dirigerer.
ANNONSE

Læs også

Læs også