Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Kobberstikk, 12,07 x 7,62 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

Motivet er hentet fra Apostlenes gjerninger 3, 1-10 (her gjengitt etter DNB 1930). Denne beretning følger like  etter  pinsemiraklet i det foregående kapitel, og kan derfor passe utmerket på en annendag pinse.

Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende. Og det blev båret frem en mann som var vanfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i templet, om almisse. Da han så Peter og Johannes som vilde gå inn i templet, bad han om å få en almisse.

Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem. Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå op og gå!

Så grep han ham ved den høire hånd og reiste ham op, og straks fikk hans føtter og ankler styrke, og han sprang op og stod og gikk omkring, og han fulgte med dem inn i templet, og gikk omkring der og sprang og lovet Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud, og de kjente ham, de så at han var den som satt der ved den fagre tempeldør for å få almisse, og de blev fulle av forundring og redsel over det som var vederfaret ham.

ANNONSE

Læs også

Læs også