Kunstbilde

Foto: Jonas Haugsvold

Mellom nye Økern Portal og det gamle Økernsenteret står konseptkunstverket OSV. Oslo Samlede Verk. Installasjonen er utført av Jan Freuchen, Sigurd Tenningen og Jonas Høgli Major og er finansiert av Oslo kommune.

Kunstverket er tredelt og den mest iøynefallende delen består av skulpturer fra andre kunstnere som er plassert sammen med noen kantsteiner, stålplater og et avløpsrør i en egen paviljong. Med kunstverket følger også en serie pamfletter og et integrert lydverk med støy som spilles kontinuerlig så lenge kunstverket består. Freuchen, Høgli Major og Tenningen skriver selv om prosjektet OSV:

Enhver samling omfatter summen av dens gjenstander. Også beskrivelsen av samlingen hører med til dens omfang. Når verkene enkelt lar seg beskrive, skyldes det at samlingen allerede er til stede i dem. Å løsrive et verk fra samlingen ville innebære å støte det ut i dets råe materialitet. I praksis ville det bety en tilintetgjørelse av gjenstanden, men ikke av dens identitet. Ettersom enhver utdrivelse bærer med seg en svak avglans av gjenstandens opphav i samlingen, kan det ikke være snakk om en fallen natur. Det er betegnende for all fetisjering av enkeltverk at den understøttes av slike utdrivelsesfantasier. Derav prinsippet: «Ikke verket i samlingen, men samlingen i verket.»

Forstå det den som kan. Det er ikke lett å få taket på formålet med arrangementet. Hvis meningen er å belyse det faktum at offentlige kunstverk både kan virke malplassert og noen ganger også vanskelig å skille fra alminnelig bygningsskrot, får de tre kunstnerne muligens frem et poeng. Dessverre går det på bekostning av noen av de skulpturene som kunstnertrioen har fått låne fra Oslo kommune for anledningen. Både Skule Waksviks Rådyr med kalv, Jørleif Uthaugs Blå fugl og Pietro Taccas Il Porcellino klarer seg antakelig langt bedre på egenhånd.

ANNONSE

OSV inngår i Oslo kommunes Oslobiennalen som Kulturetaten har tatt initiativet til. OSV varer frem til 1. juli 2021.

Aktuell video på Vimeo

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også