Kunstbilde

Erik Henningsen (1855–1930)
Olje på lerret, 117 x 78,5 cm, Den Hirschsprungske Samling, København.

Bildets latinske titel Summum jus, summa injuria er hentet fra den romerske advokat og retor Marcus Tullius Cicero (106-43 fvt) og kan gjengis bokstavelig med at Den ypperste rett (kan være) den ypperste urett, og i overført betydning at lovens bokstav ikke alltid bør trumfe lovens ånd.

For noen år siden hadde jeg vår den gang svært unge datter med til Hirschsprung, og hun stusset litt over bildet, og lurte på hva det viste. Jeg svarte bare at Det er nok en veldig trist historie, uten å gå i detaljer. Og hun var fornøyd med svaret.

Det var ikke lett å være enslig mor i 1886, og et uønsket – eller for den saks skyld påtvunget svangerskap betydde svært ofte et liv i fattigdom, og dessuten lav anseelse blant de mere moralske. Så man kan forstå at noen (skal vi si) handlet i desperasjon, og ryddet det uønskede barn av veien.

ANNONSE

Det er selvfølgelig i seg selv en forkastelig handling – men man må også ta med hva en ugift mor kunne forvente av fordommer og forakt på den tiden. Lav sosial anseelse, og et liv i fattigdom. Så noen – som gjengitt her – tok heller sjansen på straff.

Det kan være på sin plass å nevne at i 1714 ble det innført dødsstraff for fremkalt abort i Danmark. I 1866 ble straffen satt ned til åtte års straffarbeid, og så sent som i 1930 til to år. I 1939 ble det innført en temmelig streng abortlov, som skal ha medført et stigende antall illegale aborter. Først i 1973 ble 12-ukersregelen innført. Om aborter i Danmark kan man lese her.

ANNONSE

Læs også

Læs også