Kunstbilde

Adolph Tidemand (1814-1876)
Olje på lerret, 148 x 183 cm, Kunstpalast Düsseldorf.

Opprinnelig tysk titel: Die Andacht der Haugianer – Haugianernes andakt.

Haugianerne er trolig Adolph Tidemands best kjente enkeltbilde. Det er kjent i fire forskjellige versjoner. Den første, som er gjengitt her, ble malt i 1848, og ble umiddelbart innkjøpt av Kunstpalast Düsseldorf. Det norske Nationalmuséet, opprettet 1837, ønsket seg også sitt eksemplar. Dette bildet ble for det meste utført av Tidemands elev og assistent Bengt Nordenberg (1822-1902) i 1842, og er dermed å regne som en replikk – kopi utført av mesteren selv eller under mesterens overoppsyn. To andre versjoner er kjent, malt i 1863 og 1865.

Om predikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824), hans liv og virke – og ikke minst den skammelige måte han ble behandlet på av myndighetene – kan vi lese her.

Det skal ellers nevnes at den gjengitte predikant ikke er et portrett av Hans Nielsen Hauge.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

De blev til monstre

Servicemeddelelse

Manifest i en mørk tid

Læs også