Kunstbilde

Gustave Doré (1832-1883)
Xylografi/trestikk i La Grande Bible de Tours (1866)

Apostelen Paulus nevner korsfestelsen i sine brev til romerne, galaterne og begge brev til korintierne. Den nevnes også i brevet til hebréerne, uten at det gis noen detaljert beskrivelse. Det finner vi først i evangeliet etter Marcus, 15, 22-39 (DNB 1930).

Og de førte ham til stedet Golgata, det er utlagt: Hodeskallestedet, og de gav ham vin med myrra i; men han tok den ikke. Og de korsfestet ham og delte hans klær imellem sig og kastet lodd om hvad hver skulde få. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Og innskriften med klagemålet imot ham lød: Jødenes konge.

Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høire og en på hans venstre side; og Skriften blev opfylt, som sier: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn. Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi dig, du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager! frels dig selv og stig ned av korset!

Likeså spottet også yppersteprestene ham sig imellem sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo’i! Elo’i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? Og da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Se, han roper på Elias! Men en løp frem og fylte en svamp med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned! Men Jesus ropte med høi røst og utåndet.

Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst. Men da høvedsmannen, som stod like imot ham, så at han utåndet med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn!

Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? (transkribert arameisk Elo’i! Elo’i! lama sabaktani) er hentet fra Salme 22,2, men avviker noe fra den hebraiske tekst, slik også den greske transkribering ikke faller helt sammen med Septuagintas. Det er antatt at kilden kan være en arameisk-språklig targum (oversettelse med kommentar av Tanakh-tekst) som ikke er bevart.

I alle de fire kanoniske evangelier korsfestes Jesus mellom to røvere, som gjengitt i denne Doré-xylografien.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte

Læs også