Kunstbilde

Kristian Zahrtmann (1843–1917)
Olje på lerret, 103 x 110 cm, Den Hirschsprungske Samling. København.

Kristian Zahrtmann gjorde en betydelig innsats som historiemaler, og her har han tatt for seg den svenske beleiringen av København, som startet i februar 1658. Den svenske kong Karl X døde den 13. februar 166o, fredsforhandlinger ble innledet, og blokaden endelig opphevet den 11.juli 1660.

Noen aav oss vil kanskje erindre at denne beleiringen danner noe av bakgrunnen for Carit Etlars (1816-1900) roman Dronningens Vagtmester fra 1855.

Et samtidig kart – med tekst på tysk – over forsøket på å ta København med storm omtrent ett år etter at beleiringen ble startet. Det mislyktes, så svenskene nøyde seg med å opprettholde blokaden i vel ett år til.

ANNONSE

Læs også

Læs også