Kunstbilde

Den franske kunstner Gustave Doré (1832–1883) fikk i oppdrag å utføre illustrasjoner til en praktutgave av La Grande Bible de Tours (først utgitt i 1843), en fransk oversettelse av den latinske Vulgata.

Denne utgaven kom ut i 1866, med i alt 241 illustrasjoner, utført som xylografi/trestikk.

Dagens motiv er hentet fra evangeliet etter Marcus, 2, 23-28 (DNB 1930):

Og det skjedde at han gikk igjennem en aker på sabbaten, og hans disipler begynte å plukke aks mens de gikk der. Og fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de på sabbaten det som ikke er tillatt? Og han sa til dem: Har I aldri lest hvad David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham? Og han sa til dem: Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.

En noe mer ordrik versjon finner vi i evangeliet etter Matthaeus 12, 1-18:

På den tid gikk Jesus gjennem en aker på sabbaten, og hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og ete. Men da fariseerne så det, sa de til ham: Se, dine disipler gjør det som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten.

Men han sa til dem: Har I ikke lest hvad David gjorde da han var sulten, han og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene, som hverken han eller de som var med ham hadde lov til å ete, men alene prestene? Eller har I ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sabbaten i templet og er dog uten skyld? Men jeg sier eder at her er det som er større enn templet. Og dersom I hadde visst hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, da hadde I ikke fordømt de uskyldige.

For Menneskesønnen er herre over sabbaten.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også