Kunstbilde

Gertrude Käsebier (1852-1934)
Kombinert platina- og gummitrykk, 26,4 × 19,6 cm, Museum of Modern Art, New York

Gertrude Käsebier var en sentral skikkelse i kretsen rundt Alfred Stieglitz (1864-1946) og hans legendariske kvartal-tidsskrift Camera Work, som ble utgitt fra 1903 til 1917. med i alt 49 nummer.

Den fremherskende bildestilen i Camera Work kan nok kalles piktorialisme, der det noe u-fint sagt var om å gjøre å få fotografi til å se ut som ekte, håndlaget kunst. Alternative kopieringsprosesser ble tatt i bruk, og dagens bilde er et godt eksempel på slikt, der både gummi arabicum, bikromat og platina inngår. Vi finner en beskrivelse av denne kompliserte prosess her.

ANNONSE

Læs også

Læs også