Kunstbilde

Gertrude Käsebier (1852-1934)
Kombinert platina- og gummitrykk, 26,4 × 19,6 cm, Museum of Modern Art, New York

Gertrude Käsebier var en sentral skikkelse i kretsen rundt Alfred Stieglitz (1864-1946) og hans legendariske kvartal-tidsskrift Camera Work, som ble utgitt fra 1903 til 1917. med i alt 49 nummer.

Den fremherskende bildestilen i Camera Work kan nok kalles piktorialisme, der det noe u-fint sagt var om å gjøre å få fotografi til å se ut som ekte, håndlaget kunst. Alternative kopieringsprosesser ble tatt i bruk, og dagens bilde er et godt eksempel på slikt, der både gummi arabicum, bikromat og platina inngår. Vi finner en beskrivelse av denne kompliserte prosess her.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også