Kunstbilde

Fotograf ikke oppgitt, sølvgelatinkopi i United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC.

Bildet er stilt til rådighet av Ruth Adler, f. Bild, som står midt i forreste rekke, med seleskjørt.

Ruth (f. 1934 i Leipzig) og hennes foreldre klarte å komme seg unna, og holdt seg i skjul i Belgia helt til frigjøringen i september 1944. Ruth fant tilflukt i det katolske Couvent du Bon Pasteur i Namur.

I 1947 emigrerte familien til USA, der Ruth ble gift med Herman Adler i desember 1957

Flere detaljer finnes her.

ANNONSE

Læs også

Læs også