Kunstbilde

Elias Gottlob Haußmann (1695–1774)
Olje på lerret, 78 x 61 cm, Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig.

Det finnes noen få portretter man har antatt å kunne være av Johann Sebastian Bach (1685-1750). En del av dem er omdiskutert, men dette er uten tvil autentisk. Bildet er signert og datert på baksiden, E G Haussmann, pinxit. 1746

Elias Gottlob Haußmann etablerte seg som portrettmaler i Leipzig, men ut fra hans bevarte produksjon kan det se ut som om han etter hvert ble grundig lei av å fabrikere portretter, og mange av hans senere arbeider røper ikke synderlig engsjement i jobben.

Juhann Sebastian Bach ble i 1723 ansatt som kantor – organist og musikalsk leder – i Thomaskirken i Leipzig, en stilling han hadde til sin bortgang i 1750. Noten han holder, er en gåte-kanon – der flere forskjellige løsninger er mulige. Den er kjent som Canon triplex a 6, BWV 1076 (tredobbelt kanon for seks stemmer), og her er en realisasjon fra Youtube. På notearket dateres maleriet feilaktig til 1735.

ANNONSEPortrettet finnes også i et annet eksemplar fra 1748, formatet er det samme, i Bach-Archiv Leipzig.

Det kan se ut som om Bach-arkivets versjon har blitt utsatt for rensing og restaurering.

ANNONSE

Læs også

Læs også