Kunstbilde

Kombinerrt mosaikk og freske i Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ – Den hellige Frelsers kirke i Chóra, Konstantinopel, påbegynt på tidlig 300-tall. Dekorasjonene, både mosaikker og fresker, skal være utført i årene 1315-21.

Helbredelsen av Simon Peters svigermor er nevnt i alle de tre synoptiske evangelier, her gjengitt etter DNB 1930:

Marcus 1, 29-31.

Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas hus sammen med Jakob og Johannes. Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne. Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne op; og feberen forlot henne, og hun tjente dem.

Matthaeus 8, 14-15

Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber; og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne; og hun stod op og tjente ham.

Lukas 4, 38-39

Og han stod op og forlot synagogen, og gikk inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå i sterk feber, og de bad ham hjelpe henne. Og han stod over henne og truet feberen, og den forlot henne; og straks stod hun op og tjente dem.

I NT navngis hverken svigermoren eller hennes datter, men i apostelen Paulus‘ første brev til korintierne, 9,5 sies det implisitt at Peter (Kefas) hadde en hustru som fulgte ham på reiser.

Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, likesom de andre apostler og Herrens brødre og Kefas?

Dette antyder at Simon Peter på den tid svigermor ble helbredet ikke kunne ha vært enkemann.

Fotochrom fra c. 1900, Library of Congress, Washington DC.

Kirken ble bygget i bysantinsk stil, men ble ekspropriert av tyrkerne på 1500-tallet og brukt som moské. I 1945 fikk den status som (sekulært)  museum, og dekorasjonene ble avdekket og restaurert.

ANNONSE

Men i 2020 bestemte sultanen (eller er det kaliffen?) at den skulle være moské på ny. Som Hagia Sofia sammesteds.

ANNONSE

Læs også

Læs også