Kunstbilde

Håndkolorert tresnitt i Nürnberg-krøniken, utgitt 1493 med tekst på latin av Hartmann Schedel (1440-1514), kjent som Liber Chronicarum, og i den tyske oversettelse som snart ble utgitt, Die Schedelsche Weltchronik. Et lite utdrag fra den ledsagende tyske tekst:

Das ellend iamerig und trostlose volck der iuden… hat das allerhailigst sacrament vilfeltiglich gestochen … do warden die iuden … mit gepürlicher peen des tods gestraft.

(Det elendige jammerlige og trøstesløse jødiske folk … har stukket det allerhelligste sakramente flerfoldig … de ble jødene… med tilstrekkelig pine straffet med døden).

Disse ti tilfeller av massebrenning av jøder er dokumentert, 1338 i Deggendorf, 1349 i Straßburg, Dresden og Zürich, 1351 i Königsberg, 1421 i Wien, 1453 i Breslau, 1477 i Passau, 1492 i Sternberg, og 1510 i Berlin. Man ser at flere av tilfellene i tid faller sammen med Svartedauen – som jødene ble beskyldt for å ha forårsaket.

Men de fleste kjente tilfeller av brenning av jøder – som i Deggendorf i Bayern (1338) – skal ha vært på grunn av angivelig vanhelligelse av innviet alterbrød. Etter denne pogromen var Deggendorf lenge Judenrein.

ANNONSE

Den aktuelle siden fra den latinske utgaven av Nürnberg-krøniken:

ANNONSE

Læs også

Læs også