Kunstbilde

Prinsessan Eugénie (1830-1889)
Porselensfigur, bredde 33,4 cm, høyde ca 20 cm. Stemplet Gustafsberg 89 (1889).

Denne lille porselensfiguren, med titel Kan du inte tala? ble produsert av Gustavsbergs porslinsfabrik i perioden 1882–1925. Det er alminnelig antatt at forelegget er en terrakottafigur laget av prinsessan Eugénie (søster av kongene Carl XV og Oscar II), som hadde kunstneriske begavelser og var (som sin bror Gustaf, som gikk bort alt for tidlig) komponist og dessuten billedkunstner (representert i Nationalmuseum i Stockholm). Det bør nevnes at det i det senere er reist  tvil om hvor vidt det var prinsessan som laget forelegget.

Ved siden av Gustavsberg-figuren ble det også fremstilt en god del av hva vi nå kaller piratkopier av ytterst variabel kvalitet, og dessuten fotografiske gjengivelser. Bildet må være tatt tidligst i 1916, da Carl Normann (1886-1960) etablerte seg på Hamar.

ANNONSE

Læs også

Læs også