Kunstbilde

Sølvgelatinkopi, ingen opplysninger om fotograf eller samling.

Oppgitt titel hos Reddit: Yiddish storefront signs in the Jewish Ghetto, Lower East Side, NYC; 1908

Tid og sted sies å være Delancey Street, 29. juli 1908.

Den amerikanske tekst skulle ikke være alt for problematisk, men det underliggende er ikke skrevet på hebraisk, men på jiddisch, som også bruker det arameisk/hebraiske alfabetet. Her er en translitering etter antatt amerikansk uttale:

Extra Noyes on die East Seid. Ein groyser bankrut soyl von $15000 vare. Von Men’s Furnishing. Muss ausfayrkauft veren in 15 tag. Kamt oynd koyft groyse bargins. Vare vird fayrkoyft mit halbe proyzen. Kamt oynd ayberzoygd oych.

En fortolkning ut fra litterært høytysk (med engelske lånord) skulle bli noe i retning av:

Extra News an der East Side. Ein grosser bankrupt sale von $ 15 000 wert (?). Von Men’s Furnishing. Muss ausverkauft werden in 15 Tage. Kommt und kauft grosse Bargains. Waren wird verkauft mit halben Preisen. Kommt und überzeugt euch.

De aller fleste jødiske innvandrere på Lower East Side den gang kom fra tsar-riket, og hadde jiddisch som førstespråk. Vi ser her et utmerket eksempel på at i jiddisch ble det ofte hentet lånord fra de land jiddisch-talende har oppholdt seg i.

ANNONSE

Læs også

Læs også