Kunstbilde

Dette bildet, som kunstneren selv ga titelen Arrangement in Grey and Black No. 1, er et portrett av kunstnerens mor Anna McNeill Whistler (1804-1881), malt i London i 1871.

I likhet med John Singer Sargent tilbrakte Whistler mesteparten av sitt liv i Europa, først i Russland, der hans far virket som jernbaneingeniør. I 1849 var han tilbake i Amerika, og kom inn på militærakademiet West Point, men gjorde seg så håpløs at Robert E. Lee, den daværende Superintendent/inspektør rådet ham til å slutte der. I 1855 finner vi ham i Paris, der han bel kjent med malere som Gleyre, Courbet og Fantin-Latour, og dikterne Baudelaire og Gautier. I 1859 slo han seg ned i London, men besøkte regelmessig Frankrike.

Whistlers innflytelse kan vi tydelig se i Vilhelm Hammershøis (1864-1916) portrett av sin mor Frederikke Amalie Hammershøi, f. Rentzmann (1838-1914), malt i 1886.


Olje på lerret, 34 × 37 cm, privateie.

ANNONSE

Læs også

Læs også