Kunstbilde

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Olje på lerret, 70 x 56 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Det kan se ut som om det er den samme modell vi finner, sentralt plasert, og med hevet glass, i Italiensk Osteriscene fra 1847-48, nå i Ny Carlsberg Glyptotek i København.

Det kan knapt være tvil om at denne skjønnhet også figurerer i en litt senere variant (1851) med titel En Albanerinde i Carnevalet, olje på lerret, 86 x 70 cm. Bildet ble sist registrert ved auksjon hos Bruun Rasmussen i København den 6. juni 2012. (Opplysninger om utropspris og tilslag ikke tilgjengelig).

Med Albanerinde menes i dette tilfelle ikke nødvendigvis at damen er etnisk albansk – selv om det ikke kan utelukkes – men like gjerne fra området rundt Albanerfjellene, noen utslukkede vulkaner 20 km. sørøst for Roma. Her fant vi i antikken også byen Alba Longa.

ANNONSE

I følge historikeren Livius, aktiv rundt vår tidsregnings begynnelse, ble Alba Longa underlagt Roma under kong Tullus Hostilius (r. 673–642 fvt.), og befolkningen tvangsflyttet dit.

ANNONSE

Læs også

Læs også