Kunstbilde

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Olje på lerret, 70 x 56 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Det kan se ut som om det er den samme modell vi finner, sentralt plasert, og med hevet glass, i Italiensk Osteriscene fra 1847-48, nå i Ny Carlsberg Glyptotek i København.

Det kan knapt være tvil om at denne skjønnhet også figurerer i en litt senere variant (1851) med titel En Albanerinde i Carnevalet, olje på lerret, 86 x 70 cm. Bildet ble sist registrert ved auksjon hos Bruun Rasmussen i København den 6. juni 2012. (Opplysninger om utropspris og tilslag ikke tilgjengelig).

Med Albanerinde menes i dette tilfelle ikke nødvendigvis at damen er etnisk albansk – selv om det ikke kan utelukkes – men like gjerne fra området rundt Albanerfjellene, noen utslukkede vulkaner 20 km. sørøst for Roma. Her fant vi i antikken også byen Alba Longa.

ANNONSE

I følge historikeren Livius, aktiv rundt vår tidsregnings begynnelse, ble Alba Longa underlagt Roma under kong Tullus Hostilius (r. 673–642 fvt.), og befolkningen tvangsflyttet dit.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også