Kunstbilde

Wilhelm Marstrand (1810–1873)
Olje på lerret, 47 x 39 cm, privateie.

Sammen med sin kollega Louis Gurlitt (1812-1897) besøkte Wilhelm Marstrand Norge i 1835.

Det bør nevnes at Wilhelm Marstrands far, Nicolai Jacob Marstrand (1770-1829), ble født i Kvikne i Østerdalen, der hans far Even (1723-1785) – Wilhelms farfar – var bergskriver (administrativ leder) ved Kvikne Kobberværk.

ANNONSE

Læs også

Læs også