Kunstbilde

Litografi etter forelegg av Adolph Tidemand (1814-1876) publisert (1848 og senere utgaver) i plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, med tekst av P. Chr. Asbjørnsen, og utgitt av Chr. Tønsberg i Christiania.

Skikken med å sette ut et kornbånd til småfuglene i julen er fortsatt levende her i landet – men det bør kanskje nevnes at det beste nok er å mate småfuglene gjennom hele vinteren, og ikke bare et par dager.

Tidemand gjorde flere varianter av dette motivet, denne akvarellen (34 x 31 cm) fra 1845 finner vi i Nasjonalmuséet i Oslo. Her er titelen Norsk Juleskik.

ANNONSE

Læs også

Læs også