Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669): Apostelen Paulus (c.1633)
Olje på lerret, 137 x 112 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Blant dagens tekster finner vi dette, hentet fra apostelen Paulus’ (c.5-c.64) brev til filipperne, 4, 4-7 (DNB 1930).

Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder! Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Apostelen er her, muligens noe anakronistisk, fremstilt med en innbundet bok, noe som ikke kom i vanlig bruk før noen hundre år senere. På hans tid benyttet man bokruller av pergament eller papyrus.

ANNONSE

Læs også

Læs også