Kunstbilde


Foto: Jonas Haugsvold

Maridalsvannet er Oslos viktigste vannkilde og dekker 90 prosent av byens drikkevannsforbruk. Det er også den største innsjøen i Oslo kommune. Det er fortsatt drift på flere av gårdene i Maridalen, men husdyrhold er forbudt på grunn av vannforsyningen. Ved vannets nordside, der bildene er tatt, finnes også ruinene av Margaretakirken. Den er antakelig bygget på midten av 1200-tallet og er viet Margareta av Antioka, den ugifte stands største martyr. Hun tilhører en gruppe helgener som i middelalderen hadde en særstilling når man var i nød og henvendte seg til de hellige for å få hjelp. Hun var også en av dem som viste seg for Jeanne d’Arc i hennes visjoner.

ANNONSE

Læs også

Læs også