Kultur

Turandot skulle bli Giacomo Puccinis (1858-1924) siste opera – som han ikke rakk å fullføre.

Jussi Björling (1911-1960) synger arien Nessun dorma fra denne operaen, i et opptak fra 1959.

(Den noe merkelige avslutningen skyldes at arien går direkte over i neste innslag – på musikkteoretisk en forminsket septimakkord i steden for en tonika).

Fra Sverige meldes det ellers at Jussi Björling-muséet i hans fødeby Borlänge skal nedlegges.

ANNONSE