Kunstbilde

Luca Signorelli (c.1441/1445-1523)
Freske i San Brizio-kapellet i katedralen i Orvieto (1499–1503).

I dagens tekster inngår også vers 50-57 fra det 15. kapitel av apostelen Paulus‘ første brev til korintierne (DNB 1930):

Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier.

Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Mye av denne teksten, etter Martin Luthers tyske oversettelse, er benyttet i midtpartiet den sjette satsen, Denn wir haben hie keine bleibende Statt, fra Johannes Brahms’ Ein deutsches Requiem op. 45 (1868).

Dietrich Fischer-Dieskau er solist med Philharmonia Orchestra og Philharmonia Chorus, under ledelse av Otto Klemperer.

ANNONSE

Læs også

Læs også