Kunstbilde

Wilhelm von Hanno (1826–1882)
Penn, blyant og lavering på papir, 12,5 x 19,3 cm, Oslo Museum.

Christiania Theater sto ferdig i 1837, og var bygget etter tegninger av Christian Heinrich Grosch (1801-1865). Det var her Henrik Ibsens Peer Gynt (utgitt 1867) ble uroppført den 24. februar 1876, med Edvard Griegs scenemusikk.

Stykket sto fortsatt på spillelisten da brannen brøt ut et snaut år senere, og dekorasjonene strøk med. Men bygningen ble satt istand igjen, og teatret var i bruk inntil Nationaltheatrets bygning var ferdig i september 1899.

Den gamle teaterbygningen ble dessverre revet for å gi plass til Norges Banks nybygg, som ble tatt i bruk i 1907. Fra 1990 til 2017 holdt Muséet for samtidskunst til sammesteds.

ANNONSE

Tegningen har påskriften efter Afbenyttelsen tilbageleveres von Hanno. Den ble gjengitt som xylografi i Dagbladet neste dag, den 16. januar 1877, som siterer Brandvæsenets rapport:

Igaar Formiddag Kl. 12 anmeldtes fra Signalapparatet i Kristiania Theater Ildløs dersteds.

Xylografien er kreditert Hans Christian og Anton Olsen.

Både tegner og xylografer har med andre ord arbeidet svært raskt.

ANNONSE

Læs også

Læs også