Kunstbilde

Adolph Tidemand (1814-1876)
Olje på lerret, 137 x 170 cm, privateie.

Adolph Tidemand var nok den fremste folkelivsskildrer blant våre nasjonalromantikere og Düsseldorfere, og ga et viktig bidrag til den nasjonsbygging som startet i 1814. Særlig kjent er Haugianerne, som han arbeidet med fra 1845 til 1852, og som er kjent i tre versjoner.

Med et sognebud forstår man i vår lutherske kirke en prestelig gjerning utenfor selve kirkehuset, som her, der presten er tilkalt for å gi en eldre mann nattverden, som er beskrevet i både apostelen Paulus’ første brev til korintierne, 11, 23-26 og i de synoptiske evangelier.

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer (DNB 1930).

Den eldre mann er omgitt av hva vi kan anta er ektefelle, barn og barnebarn, presten er som foreskrevei i fullt ornat, og gutten til høyre er sannsynligvis prestens skysskar, ettersom han holder hva som ser ut til å være en svepe.

ANNONSE

Dette bildet ble solgt hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 28. november 2006. Utropsprisen var 8,5 millioner NOK, men det ble omsider enighet om “bare” seks millioner.

Dette vakte en del oppmerksomhet, som vi kan lese om både her, her og her – en helt usedvanlig aktivitet fra pressens side når det dreier seg om et kunstverk.

En tidligere variant av motivet, olje på lerret, 102 x 129 cm, datert 1860, var lagt ut hos samme firma den 1. desember 2014. Her var utropsprisen NOK 800-1 000 000, men det endte med 700 000.

Flere opplysninger om bildet er gitt her. Det nevnes et problem med dateringen, som først ble satt til 1850.

Vi finner en litografisk variant av det nederste bildet i som plansje 15 i Norske Folkelivsbilleder : efter Malerier og Tegninger, utgitt av Chr. Tønsberg i Christiania 1858. Dersom det er det samme bildet (og ikke en annen variant/replikk) som er grunnlaget, må dateringen bli ikke senere enn 1858.

Her kan det passe med noen ord fra Salme 90, som i følge tradisjonen skal være skrevet av selveste Moses:

Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud. Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, I menneskebarn! For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten. Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Om morgenen er de som det groende gress; om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt.

…..

Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted. Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever? Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!

ANNONSE

Læs også

Læs også