Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Sepia, penn, lavering og noe rødt og gult kritt på papir, 13,5 x 17,9 cm, The Morgan Library & Museum, New York.

Ved siden av oljemaleriene har Rembrandt etterlatt seg en mengde trykk og tegninger, fordelt på et utall muséer og samlinger. Mesteparten er ikke utstilt, så man kan som regel bare gjøre seg kjent med materialet gjennom trykte reproduksjoner, eller via digitale gjengivelser på nettet.

Musikerne ytterst til høyre og venstre ser ut til å spille på barokktrompeter uten ventiler, så toneregistret (naturtoner/overtoner) var ytterst begrenset i forhold til moderne ventil-trompeter, som kom i vanlig bruk tidlig på 1800-tallet.

Joseph Haydns trompetkonsert fra 1796 ble skrevet for et instrument med klaffer som en klarinett, men klaffetrompeter klinger dårlig og kom ikke i vanlig bruk, og fra rundt 1830 hadde ventiltrompeter overtatt fullstendig, også som soloinstrument i Haydns konsert.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også