Kunstbilde

Hans Memling (c.1430-1494)
Olje på eik, 173,6 x 173,7 cm (midtpanelet), Oud Sint-Janshospitaal, Brügge.

Midtfeltet lar seg forstå som en sacra conversazione (samtale i Himmelen) med Madonna og Jesusbarnet, Johannes Døperen (i bakgrunnen til venstre, med kors-stav og lam), evangelisten og apostelen Johannes i bakgrunnen til høyre (med det beger man i følge legendene forsøkte å forgifte ham med), den hellige Katarina av Alexandria (med attributtene sverd og hjul) og den hellige Barbara av Nikomedia (med sin attributt tårnet), samt to musiserende engler.

Vi ser at den lille Jesus setter en ring på Katarinas finger, så dette er også en fremstilling av den hellige Katarina som Kristi brud.

I venstre ytterpanel ser vi Døperens martyrium –  Herodias‘ datter Salome får hans hode på et fat, og til høyre apostelen på Patmos, i ferd med å nedtegne sin åpenbaring. Man kan kjenne igjen en del av det som er beskrevet i åpenbaringen, blant annet de fire ryttere, og kvinnen som var kledd i solen og den røde dragen. Det skal ellers nevnes at dette er en av de ytterst få fremstillinger av apostelen Johannes som noe annet enn en skjeggløs ung mann med rød kappe og grønn kjortel.

På det gjenlukkede alterskap finner vi bestillerne med skytshelgener.

ANNONSE

Læs også

Læs også