Kunstbilde

Foto: rubb

På dagens tur langs Ottestadstien stoppet jeg ved husene til Utvandrermuséet ved Åkershagen. Hvis man vet hvor Vikingskipet i Hamar befinner seg, så ligger Utvandrermuséet på motsatt side av Åkersvika.

Muséet er til minne om de som utvandret fra Norge til USA. Det hele vitner om folk som bygde seg en ny tilværelse i et nytt land mer eller mindre på egenhånd. Det var ikke noe NAV, eller tildeling av en bra bolig for disse migrantene.
Bildet og historien om Gundersonstua forteller sitt.

ANNONSE

Læs også

Læs også