Kunstbilde

Constantin Hansen (1804-1880)
Olje på lerret, 75,5 x 100 cm, Statens Museum for Kunst, København

På muséets nettside skriver Peter Nørgaard Larsen:

Constantin Hansen har villet indfange alt, hvad der var typisk for datidens Rom: de antikke monumenter, de anonyme, maleriske middelalderbygninger og romernes sorgløse, afslappede liv. Motivet er bygget op omkring det såkaldte Vestatempel (som i virkeligheden var indviet til for Hercules Victor, den Sejrende Herkules), og i forgrunden ses nogle romerske mænd, der er optaget af det yndede spil boccia, mens bøndernes okser hviler sig ved deres kærrer. For at sætte trumf på har maleren indføjet Peterskirkens kuppel, selv om den slet ikke kan ses fra det pågældende sted. Maleriet var beregnet til et hjemligt publikum, der måske nok drømte om at rejse til Italien, men som kun yderste sjældent selv kom af sted. Selv om mange af billedets detaljer har kunnet iagttages i virkeligheden, afspejler maleriet først og fremmest nordboernes idylliserede forestillinger om Rom.

ANNONSE

Læs også

Læs også