Kunstbilde

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Norsk Folkemuseum.

I 1885 vendte Asta Nørregaard (1853-1933) tilbake fra Paris, og i folketellingen for 1900 er hun registrert bosatt med ateliér i Hansteens gate 2 i Christiania, like i nærheten av Slottsparken. På denne adresse bosatte også to av våre andre betydelige malerinner seg, Harriet Backer (1845-1932) og Kitty Kielland (1843-1914) seg, som vi kan se av folketellingen for 1910.

Bildet på staffeliet er, så vidt jeg kan se, dette barneportrettet. Ingen nærmere opplysninger om modell og datering ser ut til å være tilgjengelige.

Foto: NRK

ANNONSE

Læs også

Læs også