Kunstbilde

Peter Paul Rubens (1577–1640)
Sepia, penn og lavering på papir, 22,2 x 15,3 cm, Rijksmuseum. Amsterdam.

Denne tegning ble tidligere antatt å være utført av Rubens’ elev Anthony van Dyck (1599-1641)

Jesu gravleggelse er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier. I evangeliet etter Marcus 15, 42-47 (DNB 1930) kan vi lese:

Og da det alt var blitt aften – det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten – kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme.

Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef.

Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.

ANNONSE

Læs også

Læs også