Kunstbilde

Nikola Perscheid (1864-1930)

Fotogravyr, gjengitt etter Nicola Perscheid, Theodor und Jacob Hilsdorf, August Sander. Der Rheinland-Pfälzische Beitrag zur Geschichte der Photographie. Katalog Landesmuseum Mainz 1989.

Max Liebermann (1847-1935) var en av Tysklands fremste malere, og var vel den som lanserte impresjonismen i tysk kunst. Fra 1920 var han president i det preussiske kunstakademiet. Men ettersom han var jøde, fikk han problemer etter Hitlers Machtübernahme i 1933. Han trakk seg som president for akademiet samme år.

Hans enke Martha, født Marckwald (1857–1943), som han giftet seg med i 1884, ble boende i Berlin. Hun var innlagt ved det jødiske sykehuset i Berlin, og skulle deporteres til Theresienstadt. Den 10. mars 1943 tok hun en overdose veronal og døde.

Liebermanns store kunstsamling ble beslaglagt av Gestapo omtrent et halvår senere.

ANNONSE

Læs også

Læs også