Kunstbilde

Bilde fra Ilustrowany przewodnik po Lwówie – Illustrert guide til Lwów, utgitt 1933. Bildet antas å være tatt en gang mellom 1900 og 1930.

Byen som er kjent som både Lemberg på tysk, Lwów på polsk, Lvov på russisk og Lviv på ukrainsk, har i nyere tid vekselvis tilhørt Østerrike-Ungarn, Polen og Sovjetunionen, og ligger nå i den vestre delen av Ukraina. Den ble grunnlagt på midten av 1200-tallet, og fikk tidlig et betydelig antall jødiske innbyggere. Den gamle jødiske gravplassen er først nevnt i skriftlige kilder i 1414, og var i bruk til 1855.

Den fikk stå i fred til 1942, da de nazistiske okkupanter startet ødeleggelsen – som fra 1945 ble fullført av Sovjet-myndighetene. Gravmonumenter ble (skal vi si) “benyttet til andre formål”, og det gjelder nok for samtlige av de steinene vi kan se i bildet.

ANNONSE

Læs også

Læs også