Kunstbilde

Jacques Callot (1592-1635)
Etsning, 5,3 x 7,9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Fransk titel: Le Feu d’Artifice sur l’Arno

Trykket inngår i en serie på 50 trykk, med titelen Les Caprices, først utgitt i 1617 – nærmest Innfallene, på bestilling av Lorenzo de’ Medici (1599–1648) i Firenze.

Etsing som trykkteknikk var kjent i over hundre år før Callot var aktiv, men han videreutviklet teknikken, spesielt med etsning i flere stadier.

Hvor vidt man kan trekke en forbindelse til Goyas Los caprichos, en serie med etsninger utgitt i 1799, der det også er gjort utstrakt bruk av akvatint skal jeg ikke si for sikkert – men det er nærliggende å anta.

ANNONSE

Læs også

Læs også