Kunstbilde

Carl Larsson (1853-1919)
Akvarell, størrelse og samling ikke tilgjengelig.

Den unge dame som øver ved klaveret er kunstnerens datter Suzanne (1884-1958), senere gift Ranström.

Bildet har vært i kunstsamleren m.m.m Thorsten Laurins (1875-1954) eie. I 1920 brakte det britiske tidsskriftet The Studio et offset-trykk av akvarellen.

Deler av Laurins samlinger er nå i Nationalmuseum i Stockholm – men Skalorna er ikke å finne på deres nettside.

Janos Solyom spiller Wilhelm Stenhammars (1871-1927) Sensommarnätter, fem klaverstykker op. 33 (1914)

ANNONSE

Læs også

Læs også