Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472–1553)
Olje (?) på lindetre, 70,7 x 53 cm, Gemäldegalerie, Staatlichen Museen zu Berlin

Tysk titel: Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten.

Beretningen om flukten til Egypten finner vi bare i annet kapitel av evangeliet etter Matthaeus. Teksten gir ingen detaljer om reisen, men man får anta at det var hvilepauser – og det ble etablert en tradisjon for å fremstille pausene med besøk av musiserende og syngende engler. I den norske oversettelse av 1930 leser vi:

Og da de (vise menn) var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land. Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

ANNONSE

Læs også

Læs også