Kunstbilde

Southworth & Hawes, Boston
Daguerreotypi, 10,8 x 8,3 cm (Quarter Plate), The Metropolitian Museum of Art, New York

Daguerreotypiet, offentliggjort i Paris den 19. august 1839, var den tidligste fotografiske metode som kunne utnyttes kommersielt. Den ble ganske snart avløst av raskere og rimeligere metoder. Men i Nord-Amerike var daguerreotypiet i bruk lengre enn andre steder – og grunnen til dette ligger nok i en del forbedringer i metoden, samt i daguerreotypiets helt spesielle egenskaper, som en utrolig detaljrikdom. Noen av de fineste bevarte eksempler på amerikanske daguerreotypier er tatt av firmaet Southworth & Hawes, som var i drift fra 1843 til 1863

Portrettmodellen, forfatterinnen og slaverimotstanderen Harriet Beecher Stowe (1811-1896) er i dag best kjent for sin roman Uncle Tom’s Cabin (Onkel Toms hytte) fra 1852. Boken fikk stor innflytelse i både England og USA. Men senere har den fått en del kritikk for ikke å være helt politisk korrekt.

Noen ganger kan man treffe på en historie om at da Harriet Beecher Stowe møtte president Abraham Lincoln en gang i  begynnelsen av borgerkrigen, skal han ha sagt noe i retning av at So this is the little lady who started this great war. Men historien finnes ikke på trykk før i 1896. Den er sannsynligvis apokryf, for borgerkrigen var primært for å holde unionen samlet, og avskaffelsen av slaveriet var ikke noe poeng innledningsvis.

ANNONSE

Apropos Uncle Tom..

Nigun, fra Ernest Blochs Baal Shem.
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også