Kunstbilde

Southworth & Hawes, Boston
Daguerreotypi, 10,8 x 8,3 cm (Quarter Plate), The Metropolitian Museum of Art, New York

Daguerreotypiet, offentliggjort i Paris den 19. august 1839, var den tidligste fotografiske metode som kunne utnyttes kommersielt. Den ble ganske snart avløst av raskere og rimeligere metoder. Men i Nord-Amerike var daguerreotypiet i bruk lengre enn andre steder – og grunnen til dette ligger nok i en del forbedringer i metoden, samt i daguerreotypiets helt spesielle egenskaper, som en utrolig detaljrikdom. Noen av de fineste bevarte eksempler på amerikanske daguerreotypier er tatt av firmaet Southworth & Hawes, som var i drift fra 1843 til 1863

Portrettmodellen, forfatterinnen og slaverimotstanderen Harriet Beecher Stowe (1811-1896) er i dag best kjent for sin roman Uncle Tom’s Cabin (Onkel Toms hytte) fra 1852. Boken fikk stor innflytelse i både England og USA. Men senere har den fått en del kritikk for ikke å være helt politisk korrekt.

Noen ganger kan man treffe på en historie om at da Harriet Beecher Stowe møtte president Abraham Lincoln en gang i  begynnelsen av borgerkrigen, skal han ha sagt noe i retning av at So this is the little lady who started this great war. Men historien finnes ikke på trykk før i 1896. Den er sannsynligvis apokryf, for borgerkrigen var primært for å holde unionen samlet, og avskaffelsen av slaveriet var ikke noe poeng innledningsvis.

ANNONSE

Apropos Uncle Tom..

Nigun, fra Ernest Blochs Baal Shem.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Tillader Koranen voldtægt?

Ansvaret dit, fru Andersen

Læs også