Kunstbilde

Jens Knutsen Maurseth (1863-1927)
Sølvgelatinkopi fra 18 x 24 cm glassnegativ, Fylkesarkivet i Vestland.

Motivet her er Strynsvatnet sett fra Hjelle i nordøst, med de karakteristiske fjellformasjonene på sørsiden. Vi kan blant annet skjelne Oppstryn kyrkje til høyre under isbréen Breidfonna.

Ganske mange glassnegativer etter Jens Knudsen Maurseth er bevart – til dels gjennom rene tilfeldigheter. Noen av platene ble gjemt for å bukes til drivhus-materiale – som det heldigvis ikke ble noe av.

Det gikk verre med materialet etter hans kollega Knut A. Aaning (1880-1922), som også var aktiv i Stryn. Mesteparten av hans negativer ble også tenkt benyttet i drivhus – men havnet på søppelfyllingen en gang på 1970-rallet. De 23 av hans sannsynligvis flere tusen plater som er bevart, er til dels sterkt skadet av mikro-organismer.

ANNONSE

Læs også

Læs også