Kultur

Et problem med Mussorgskijs opera Boris Godunov, med tekst etter Pusjkin, er hvilken versjon man benytter, Fra komponistens hånd har vi to, og dessuten har både Rimskij-Korsakov og Sjostakovitsj “forbedret” det originale partituret. Det er antydet at det man ofte kunne oppleve, var redigeringer av de forskjelloge versjoner. Men i våre dager bruker man helst komponistens egne versjoner.

Scenen med den hellige idioten i første scene i fjerde akt finner vi bare i den første versjon (1869). Den hellige idioten møter vi også helt mot slutten av femte akt, der han får det siste ordet.

Klippet er hentet fra Metropolitans oppførelse, New York 2010. Flere detaljer om den finner vi her. Det synges på russisk, med engelsk undertekst.

ANNONSE

Læs også

Læs også