Kunstbilde

Foto: Helland & Co.
Ingen opplysninger om format, teknikk eller samling, firmaet var aktivt i Pilestrædet 15B i Kristiania fra 1910 til 1915.

De avbildede er søstrene Fanny (f. 1893), stående til venstre og Bertha Weinstock (f. 1895) stående til høyre, bak sin kusine Bertha Arsch (f. 1882). Alle tre drev forretninger i Kristiania – Fanny var innehaver av Torshov Skomagasin i Vogts gate 68, Bertha hadde en frukt- og tobakksforretning i Brogaten 8. Bertha Arsch hadde en Frugtforretning, dessverre ikke oppgitt hvor.

I folketellingen for 1910 er familien Weinstock registrert bosatt i Osterhaus’ gate 1. Den besto da av ekteparet Jenny Marie (1872-1938) og Isak (1869-1928) som var innvandere fra henholdsvis Vilnius og Kaunas i det nåværende Litauen. Sammen drev de en sigar og tobakkforretning, som senere ble overtatt av Bertha. På den samme adresse finner vi også, foruten Fanny og Bertha, barna Samuel (f.1898), Meyer (f. 1901), Esther (f. 1903) og Josef (f.1908).

Isak og Jenny Marie slapp å oppleve Ha-Schoah, men Fanny, Bertha, Josef, hans kone Sara (f.1909) og deres datter Jenny Marie (f. 1938) ble sendt med Donau-transporten den 26. november 1942. Josef var den eneste som ikke ble sendt rett i gasskammeret den 1. desember, han overlevde til mars 1943.

ANNONSE

Det kan se ut som om familien Weinstock hadde forbindelse til Sverige – Samuel oppgis å være død der i 1943, og Meyer, som døde i Oslo i 1956, var født i Göteborg. Hva som skjedde med Esther har jeg ikke klart å lete opp – hun finnes ikke på noen lister over deporterte norske jøder, og ikke i Yad Vashems database. Kanskje hun fulgte med sine brødre Samuel og Meyer til Sverige, og senere emigrerte annetsteds, giftet seg og endret etternavn.

Donau-transporten omfattet også Bertha Arsch og hennes tre barn Sara Gitel (f.1908), Samuel Jacob (f.1913) og Abraham Josef (f.1918). Den sistnevnte overlevde en måned, de andre ble sendt rett i gasskammeret. Hennes mann Moritz ble sendt med Gotenland den 25. frbruar 1943, og drept ved ankomst Auschwitz.

Det er bevart et portrettfotografi av Bertha Arsch, tatt rundt 1910 av en ukjent fotograf.

Weinstock-familiens forretningsdrivende kvinner er spesielt nevnt i denne artikkelen fra forskningsmagasinet Apollon.

Foto: Roy

Snublesteiner for Fanny og Bertha Weinstock utenfor deres sist registrerte bolig, Eugenies gate 3 i Oslo, ikke så langt fra Bislet stadion og Stensparken.

ANNONSE

Læs også

Læs også