Kunstbilde

Fotograf Schrøder, Trondheim.
Sølvgelatinkopi i Trondheim byarkiv.

Markering av fredsdagen i Steinberget.

Som kjent trådte Hitler-Tysklands endelige betingelsesløse kapitulasjon i kraft den 8. mai 1945, og Norge var atter fritt etter vel fem års okkupasjon. Vi kan nå markere 75-års-minnet. (Danmark var allerede frigjort den 5. mai 1945, da de tyske styrkene i Nederland, Nordvest-Tyskland og Danmark kapitulerte dagen før).

VI OVERLEVER ALT!

Vi eide ikke sverd!
Vi trodde mer på freden,
fornuften, arbeidsgleden,
på selve livets verd!
Vi trodde ikke drap og brand
i lengden gavnet noe land.
Vi trodde på en seier
på rettsind og forstand.

Vi hadde ikke skjold.
Vi kjente ingen fare;
vi hadde venner bare.
Da blev vi tatt med vold!
Det hendte plutselig en natt,
vi våknet og vårt land var tatt.
Vi hadde bare venner,
nu stod vi helt forlatt!

Små, spredte flokker stred
mot panserdivisjoner,
mot luftens legioner,
til de blev valset ned.
Hver bonde og hver arbeidsgutt,
han vet at blir hans vilje brutt,
har livet ingen mening.
Da er det hele slutt!

Til frihet er vi vandt!
En mann kan bære lenker;
det han i taushet tenker,
blir ikke mindre sant!
Det har vi heller aldri sett
at urett plutselig blir rett,
og politi forbyr oss
å bruke folkevett!

Vårt folk gir aldri tapt!
I nød blir hjertet prøvet,
og navnløs dåd blir øvet.
På ny blir samhold skapt.
I bygd og by, på øy og grend,
er hver mann nabo, frende, venn;
de gir hverandre hånden:
Vi se’s snart igjen

Om mange av oss falt,
og flere følger efter,
så har vi indre krefter;
Vi overlever alt!
Vi har en hellig seierstro,
den gir oss tålsomhet og ro:
Vi vet at ånd er evig,
og liv vil alltid gro!

Arnulf Øverland (1889-1968)

ANNONSE

Læs også

Læs også