Kunstbilde

Gustave Courbet (1819–1877)
Olje på lerret, 165 x 257 cm, Gemäldegalerie alte Meister, Dresden.

Fransk titel: Les casseurs de pierres.

Dessverre ble dette bildet, sammen med 154 andre kunstverk, ødelagt i forbindelse med den allierte bombing av Dresden i februar 1945. Verkene skulle evakueres til festningen Königstein, men transporten unngikk ikke bombene.

Courbet omtales ofte som realist, som både brøt med, og samtidig videreførte Davids og Ingres‘ klassisisme og Gericaults og Delacroix’ romantikk.

Steinpukkerne er ett av de aller første eksempler på motiver hentet fra vanlige folks arbeidsliv, gjengitt uten idealisering og estetisering. Det er bemerket at de to arbeidere ser ut til å være henholdsvis for ung og for gammel til slikt hardt arbeid.

ANNONSE

Læs også

Læs også