Kunstbilde

Tiziano Vecelli (1490-1576)
Olje på lerret, 136 x 174,5 cm, Museo del Prado, Madrid.

Bildet illustrerer gravleggelsen, slik den er beskrevet i evangeliet etter Johannes 19, 38-42 (DNB 1930).

Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med de velluktende urter, således som det er skikk hos jødene ved jordeferd.

Men på det sted hvor Jesus blev korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri nogen var blitt lagt i; der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelses-dag; for graven var nær ved.

Evangelieteksten nevner bare Nikodemus (til venstre) og Josef av Arimatea (til høyre) i forbindelse med gravleggelsen. Kunstneren har satt Jesu mor Maria mellom Nikodemus og Josef, og inkludert Maria Magdalena og apostelen Johannes i bakgrunnen.

Det er antydet at Nikodemus kan være kunstnerens selvportrett.

Bildet har en egen side på Prados nettsted. Videoen er også tekstet på engelsk.
ANNONSE

Læs også

Læs også