Kunstbilde

Ukjent, trolig nederlandsk kunstner, siste halvdel av 1600-tallet.
Olje på lerret, 123 x 245 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Perikopen om Skattens mynt finnes i alle de tre synoptiske evangelier, her etter Marcus 12, 13-17 (DNB 1930):

Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord. Og de kom og sa til ham: Mester! vi vet at du er sanndru og ikke bryr dig om nogen; for du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? skal vi gi, eller skal vi ikke gi? Men da han så deres hykleri, sa han til dem: Hvorfor frister I mig? Kom hit med en penning og la mig få se den! De gav ham en. Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? De sa til ham: Keiserens. Og Jesus sa til dem: Gi keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! Og de undret sig storlig over ham.

Det greske ord som er gjengitt med penning, er δηναριον – dinarion, på latin denarius, en romersk sølvmynt. Her er et eksemplar fra keiser Tiberius’ tid (14-37).

ANNONSE

Læs også

Læs også