Kunstbilde

Joseph-Emmanuel van den Büssche (1837-1908)
Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Musée de la Révolution française, Château de Vizille

Fransk titel: Le peintre David dessinant Marie-Antoinette conduite au supplice, 1793 – Maleren David tegner Marie-Antoinette i det hun fraktes til skafottet, 1793

Foto:Rama, Wikimedia Commons.

Man finner ikke mange opplysninger om van den Büssche på nettet, ut over fødsel- og dødsår, og at han var belgier.

Som det heter på latin: Arx tarpeia Capitoli proxima – Det er ikke langt fra Capitol til den tarpeiiske klippe – en påminnelse om at veien noen ganger kan være kort mellom ære og opphøyelse og den dypeste fornedrelse, noe Marie-Antoinette selv fikk oppleve. Hun ble et hode kortere den 16. oktober 1793, 37 år gammel.

Blant øyenvitnene til Marie-Antoinettes siste kjøretur var også kunstneren Jacques-Louis David (1748-1825), som fra et vindu gjorde denne lille pennetegning (10 x 15 cm), nå i Louvre. Påtegningen under, med nærmere opplysninger, er tilføyet av en annen.

Det er ingen grunner til å anta at komponisten Hector Berlioz (1803-1869) hadde Marie-Antoinette i tankene da han skrev sin Symphonie fantastique (1830), der den fjerde satsen er titulert Marche au supplice – Marsj til skafottet (satsen er skrevet noen år tidligere, som en del av operaen Les Francs-juges, som aldri ble oppført og bare delvis er bevart).

ANNONSE

Orchestre Philharmonique Royal de Liège spiller under ledelse av Christian Arming.

ANNONSE

Læs også

Læs også